Tập huấn Kỹ năng quản lý, xây dựng và quảng bá thương hiệu trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch năm 2019

12:05 22/05/2019
 Ngày 21/5/2019, tại hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình phối hợp với Công ty CPTM Gia Phạm tổ chức khóa tập huấn Kỹ năng quản lý, xây dựng và quảng bá thương hiệu trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch” năm 2019.
Lớp tập huấn có sự tham gia của gần 100 đại biểu, học viên chủ yếu là các cán bộ, công chức, viên chức phòng Nghiệp vụ du lịch; các Trung tâm trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo, cán bộ quản lý các khu, điểm du lịch; doanh nghiệp, khách sạn kinh doanh du lịch và dịch vụ trên địa bàn toàn tỉnh. Tham gia trình bày tại tập huấn có ông Phạm Xuân Hải - Chuyên gia Truyền thông Thương hiệu, Chủ tịch Công ty CPTM Gia Phạm.

Kỹ năng quản lý, xây dựng và quảng bá thương hiệu trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch

Hòa Bình - cửa ngõ vùng Tây Bắc, nơi tụ cư của các dân tộc Mường, Kinh, Thái, tày, Dao, Mông. Đây là vùng đất  có nhiều lợi thế về tài nguyên du lịch, nhưng chưa phát huy tối đa được lợi thế sẵn có để tạo ra sức mạnh cạnh tranh. Du lịch Hòa Bình phát triển chưa tương xứng với thế mạnh và nguồn tài nguyên to lớn. Hiệu quả kinh tế, xã hội còn ở mức độ thấp.

Một trong những nguyên nhân cơ bản theo đánh giá của các chuyên gia là do nguồn nhân lực du lịch của Hòa Bình hiện nay còn yếu. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý du lịch, chủ doanh nghiệp du lịch, khách sạn còn hạn chế về năng lực chuyên môn, trình độ quản lý và kỹ năng tổ chức, xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp, marketing quảng bá thương hiệu du lịch. Chính vì vây, việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng quản lý, xây dựng và quảng bá thương hiệu trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch nhằm từng bước nâng cao chất luợng dịch vụ, khả năng cạnh tranh, hình ảnh thương hiệu điểm đến là công việc cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay...

Kỹ năng quản lý, xây dựng và quảng bá thương hiệu trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch

Lớp tập huấn tập trung vào các nội dung chủ yếu: Tổng quan về chiến lược phát triển du lịch Hòa Bình; Các vấn đề cơ bản về quản lý, xây dựng thương hiệu trong hoạt động kinh doanh du lịch; Các hình thức quảng bá thương hiệu và ứng dụng mô hình Mecgris trong truyền thông thương hiệu cho hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Ban tổ chức lớp tập huấn cũng dành thời gian để giảng viên và các học viên cùng giao lưu, trao đổi, thảo luận chia sẻ kinh nghiệm thực tế và giải đáp các khó khăn, vướng mắc về chuyên môn nghiệp vụ nói chung và trong quản lý, xây dựng thương hiệu kinh doanh dịch vụ du lịch nói riêng.

Kỹ năng quản lý, xây dựng và quảng bá thương hiệu trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch

Thông qua lớp tập huấn, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, cán bộ viên chức làm công tác du lịch của địa phương cập nhật kiến thức, nâng cao nghiệp vụ quản lý, xây dựng và quảng bá thương hiệu trong hoạt động kinh doanh du lịch để vận dụng vào thực tế mang lại hiệu quả cao, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh du lịch chuyên nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm thu hút du lịch đến với Hòa Bình nhiều hơn.