Nhân sự Gia Phạm JSC

Đội ngũ nhân sự

01/02/2019

Năm 2010, đội ngũ nhân sự của Gia Phạm JSC là 13 nhân viên. Đến tháng 4/2015 số lượng nhân sự của Gia Phạm JSC đã tăng lên con số 60 người và kế hoạch cuối năm 2015 nhân sự của công ty sẽ là 100 người