Công ty Tân Trường Sơn

12:07 27/07/2015

Công ty Tân Trường Sơn là công ty trong lĩnh vực xây dựng, trang trí nội ngoại thất.

Công ty chúng tôi đã có cơ hội hợp tác cùng Công ty Cổ phần Thương mại Gia Phạm để thực hiện sản phẩm “Bộ nhận diện thương hiệu” cho Công ty chúng tôi. Sau khi hoàn thành sản phẩm chúng tôi cảm thấy thương hiệu của mình có động lực và sức mạnh nhiều hơn để tiến bước trên con đường thành công.

Chúng tôi cảm thấy các sản phẩm được thực hiện tại Công ty Gia Phạm thật sự có hiệu quả và chất lượng tuyệt vời.

Công ty Tân Trường Sơn cảm thấy sự lựa chọn đối tác để thực hiện Bộ nhận diện thương hiệu cho bản thân. Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều cơ hội hợp tác cùng Gia Phạm JSC.