Zinbooks

12:07 28/07/2015

Zinbooks đã có cơ hội hợp tác cùng Công ty Cổ phần Thương mại Gia Phạm để thực hiện sản phẩm thiết kế logo.

Khi lựa chọn Gia Phạm trở thành đối tác thực hiện sản phẩm logo cho đơn vị. Chúng tôi tin tưởng vào hơn 06 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa cũng như đội ngũ chuyên viên lành nghề của Công ty. Sau khi nhận được sản phẩm từ Gia Phạm, chúng tôi nhận thấy sự lựa chọn đối tác của đơn vị mình là hoàn toàn chính xác.

Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa để hợp tác cùng Gia Phạm JSC.