TIN NHANH

Tin tức - Sự Kiện Xem tất cả

Vai trò của làng nghề trong quá trình xây dựng nông thôn mới

Vai trò của làng nghề trong quá trình xây dựng nông thôn mới

Việt Nam là một đất nước có nhiều nghề thủ công truyền thống gắn liều với lịch sử dân tộc. Các làng nghề hình thành, tồn tại, trải qua nhiều thăng trầm và phát triển cho đến tận bây giờ. Những làng nghề đã chứng tỏ được sức sống bền bỉ của mình góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa của cha ông chúng ta để lại và tạo điều kiện cho xã hội phát triển.