MC Ngọc Trinh

12:12 29/12/2016
 Chương trình " Chuyển động 24h"
                        "Bản tin tài chính"
 Giải thưởng: "MC ấn tượng"