MC Công Tố

12:12 29/12/2016
 Chương trình: " Bữa trưa vui vẻ"
                         " Ghế không tựa"
Giải thưởng: " Giải thưởng MC ấn tượng là vinh danh và niềm tự hào"
 MC Công Tố
                                                           MC Công Tố