MC, Hoài Anh

12:10 01/10/2015
 


                                         MC Hoài Anh
Sinh :1980, Hà Nội
Học vấn: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh
Công việc:MC, biên tập viên truyền hình