Hiệp hội Thiết kế mẫu và Sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam tổ chức thành công Đại hội II

12:06 11/06/2018

Ngày 08/06/2018 , hiệp hội Thiết kế mẫu và Sáng tạo Mỹ Thuật Việt Nam tổ chức thành công Đại hội II và bầu ra BCH nhiệm kỳ mới 2018 – 2023. Tới dự có đại diện Bộ VHTT & DL, đại sứ quán Lào tại Việt Nam cùng hơn 200 đại biểu là hội viên, cá nhân doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế mẫu và sáng tạo Việt Nam.

 Hiệp hội Thiết kế mẫu và Sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam được thành lập năm 2012, là thành viên của Hiệp hội Thiết kế châu Á - Thái Bình Dương.

Hiệp hội Thiết kế mẫu và sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam vinh dự được nhận bằng khen của Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch


Sau hơn 5 năm hoạt động Hiệp hội Thiết kế mẫu và sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam đã khẳng định được vai trò, vị trí trong lĩnh vực thiết kế mẫu và sáng tạo Việt Nam; nhằm tạo ra những sản phẩm có tính nghệ thuật cao, mang lại giá trị kinh tế góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước. Tới nay, hiệp hội đã có 27 đơn vị hoạt động rộng khắp trên cả nước gồm các viện nghiên cứu và ứng dụng, các trung tâm, câu lạc bộ,… Các đơn vị của Hiệp hội đã và đang thúc đẩy hợp tác với nhiều lĩnh vực trong và ngoài nước, cùng hợp tác trao đổi kinh nghiệm thông qua việc tổ chức nhiều hội thảo và hội chợ với các nước trong khu vực và trên Thế Giới.

Đại hội có sự đại diện tham gia của nhiều bộ ngành cùng hơn 200 đại biểu là hội viên, cá nhân, doanh nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và sáng tạo mỹ thuật


Nhiệm kỳ Đại hội II nhiệm kỳ 2018 – 2023 vừa tổ chức thành công, Hiệp hội tiếp tục khẳng định quyết tâm mạnh mẽ, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục kiện toàn về cơ cấu tổ chức, xây dựng Hiệp hội thực sự là tổ chức xã hội nghề nghiệp tập hợp các nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà thiết kế,... thực hiện các hoạt động, sản phẩm thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật. Đồng thời thúc đẩy các hoạt động tạo cầu nối cho các nhà sản xuất và người tiêu dùng, đẩy mạnh nghiên cứu và hợp tác quốc tế của tổ chức trong Hiệp hội.


Hiệp hội Thiết kế mẫu và sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam cũng trao giấy khen, kỷ niệm chương cho các các nhân, doanh nghiệp có thành tích trong công tác xây dựng hiệp hội


Đại hội đã rút kinh nghiệm nhiệm kỳ trước, đề ra nhiệm vụ, phương hướng đổi mới và bầu ra BCH Hiệp hội Thiết kế mẫu và sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.